Xiao Dan Ya

Xiao Dan Ya
小丹芽

Propose Changes

Menghai Tea Factory

100g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Xiao Dan Ya 2016 Xiao Dan Ya 100g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian