Xiang Shan Qing Bing

Xiang Shan Qing Bing
象山青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xiang Shan Qing Bing 2006 Xiang Shan Qing Bing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Xiang Shan Qing Bing 2002 Xiang Shan Qing Bing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian