Xia Yu

Xia Yu
老同志夏雨

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Xia Yu 2016 Xia Yu 400g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian