Xi Gui Wang

Xi Gui Wang
老同志昔归王

Propose Changes

Haiwan

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xi Gui Wang 2014 Xi Gui Wang 1000g