Wu Nian Chun Shu Zhuan

Wu Nian Chun Shu Zhuan
老同志五年醇熟砖

Propose Changes

Haiwan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Wu Nian Chun Shu Zhuan 2008 Wu Nian Chun Shu Zhuan 250g