Wu Liang Shan Lao Shu Yuan Cha

Wu Liang Shan Lao Shu Yuan Cha
沱茶无量山老树圆茶

Propose Changes

Xiaguan

125g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Wu Liang Shan Lao Shu Yuan Cha 2014 Wu Liang Shan Lao Shu Yuan Cha 125g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian
Wu Liang Shan Lao Shu Yuan Cha 2014 Wu Liang Shan Lao Shu Yuan Cha 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian