Wei Zui Yan

Wei Zui Yan
味最酽

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
4 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Wei Zui Yan 2017 Wei Zui Yan 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Wei Zui Yan 2011 Wei Zui Yan 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Wei Zui Yan 2006 Wei Zui Yan 200g
5 pieces in a tong, 1000 pieces in a jian
Wei Zui Yan 2006 Wei Zui Yan 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian