Tiao Zhuang Mi Ni Xiao Tuo Cha

Tiao Zhuang Mi Ni Xiao Tuo Cha
沱茶条装迷你小沱茶

Propose Changes

Xiaguan

240g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Tiao Zhuang Mi Ni Xiao Tuo Cha 2014 Tiao Zhuang Mi Ni Xiao Tuo Cha 240g