Taichi White Laobanzhang Yang
老班章 太極 陽

Propose Changes

Xizi Hao

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Lao Banzhang

Productions

2006 Taichi White Laobanzhang Yang 400g