Tai Yijua
太樂

Propose Changes

Wistaria

200g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jinggu

Productions

2005 Tai Yijua 200g
2005 Tai Yijua Tuo 100g