Si Xing Ban Zhang

Si Xing Ban Zhang
四星班章

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Si Xing Ban Zhang 2003 Si Xing Ban Zhang 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian