Shu Bing

Shu Bing
老同志熟饼

Propose Changes

Haiwan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Shu Bing 2011 Shu Bing 357g
Shu Bing 2010 Shu Bing 357g
7 pieces in a tong.