Shi Nian Chen Xiang

Shi Nian Chen Xiang
老同志十年陈香

Propose Changes

Haiwan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Shi Nian Chen Xiang 2014 Shi Nian Chen Xiang 357g
Shi Nian Chen Xiang 2009 Shi Nian Chen Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian