Shen Zhou Wu Hao Ji Nian Bing

Shen Zhou Wu Hao Ji Nian Bing
神舟五号纪念饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shen Zhou Wu Hao Ji Nian Bing 2003 Shen Zhou Wu Hao Ji Nian Bing 500g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian