San Xing Ban Zhang

San Xing Ban Zhang
三星班章

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

San Xing Ban Zhang 2003 San Xing Ban Zhang 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian