Rui Hu Cheng Xiang

Rui Hu Cheng Xiang
瑞虎呈祥

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Rui Hu Cheng Xiang 2010 Rui Hu Cheng Xiang 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian