Ren Zi Shu Bing

Ren Zi Shu Bing
老同志仁字熟饼

Propose Changes

Haiwan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Ren Zi Shu Bing 2012 Ren Zi Shu Bing 357g