Qiu Shuang

Qiu Shuang
老同志秋霜

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qiu Shuang 2016 Qiu Shuang 400g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian