Qiao Mu Cha Zhuan

Qiao Mu Cha Zhuan
老同志乔木茶砖

Propose Changes

Haiwan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qiao Mu Cha Zhuan 2007 Qiao Mu Cha Zhuan 250g