Qian Fu Yu Qian Chun Jian Zhuan

Qian Fu Yu Qian Chun Jian Zhuan
老同志千福雨前春尖砖

Propose Changes

Haiwan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qian Fu Yu Qian Chun Jian Zhuan 2007 Qian Fu Yu Qian Chun Jian Zhuan 250g