Qi Zi Zhi Ge

Qi Zi Zhi Ge
七子之歌

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Qi Zi Zhi Ge 2008 Qi Zi Zhi Ge 357g