Qi Xing Yin Yue

Qi Xing Yin Yue
δΈƒζ˜Ÿε°ζœˆ

Propose Changes

Menghai Tea Factory

1057g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qi Xing Yin Yue 2013 Qi Xing Yin Yue 1057g
4 pieces in a tong.