Qi Shi Er Bian

Qi Shi Er Bian
老同志七十二变

Propose Changes

Haiwan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qi Shi Er Bian 2016 Qi Shi Er Bian 400g
7 pieces in a tong.