Pu Zhi Wei San Nian Chen

Pu Zhi Wei San Nian Chen
普知味三年陈

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Pu Zhi Wei San Nian Chen 2012 Pu Zhi Wei San Nian Chen 357g