Pu Er Shu Zhuan

Pu Er Shu Zhuan
普洱熟砖

Propose Changes

Menghai Tea Factory

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Pu Er Shu Zhuan 2015 Pu Er Shu Zhuan 1000g
12 pieces in a tong.