Pu Er Fang Cha

Pu Er Fang Cha
普洱方茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Pu Er Fang Cha 2005 Pu Er Fang Cha 100g
350 pieces in a tong.