Nan Nuo Sheng Tai Qing Bing

Nan Nuo Sheng Tai Qing Bing
南糯生态青饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Nuo Sheng Tai Qing Bing 2015 Nan Nuo Sheng Tai Qing Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian