Nan Nuo Shan Sheng Tai Cha

Nan Nuo Shan Sheng Tai Cha
南糯山生态茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Nuo Shan Sheng Tai Cha 2004 Nan Nuo Shan Sheng Tai Cha 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian