Nan Nuo Shan Lao Shu Yuan Cha

Nan Nuo Shan Lao Shu Yuan Cha
南糯山老树圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Nuo Shan Lao Shu Yuan Cha 2003 Nan Nuo Shan Lao Shu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian