Nan Nuo Shan Kong Que Bing Cha

Nan Nuo Shan Kong Que Bing Cha
南糯山孔雀饼茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Nuo Shan Kong Que Bing Cha 2006 Nan Nuo Shan Kong Que Bing Cha 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Nan Nuo Shan Kong Que Bing Cha 2005 Nan Nuo Shan Kong Que Bing Cha 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian