Nan Nuo Shan Bai Hao

Nan Nuo Shan Bai Hao
南糯山白毫

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Nuo Shan Bai Hao 2003 Nan Nuo Shan Bai Hao 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian