Mi Ni Qiao Mu Xiao Tuo Cha

Mi Ni Qiao Mu Xiao Tuo Cha
老同志迷你乔木小沱茶

Propose Changes

Haiwan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Mi Ni Qiao Mu Xiao Tuo Cha 2012 Mi Ni Qiao Mu Xiao Tuo Cha 500g