Mi Ni Chen Xiang Xiao Tuo Cha

Mi Ni Chen Xiang Xiao Tuo Cha
老同志迷你陈香小沱茶

Propose Changes

Haiwan

5g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Mi Ni Chen Xiang Xiao Tuo Cha 2012 Mi Ni Chen Xiang Xiao Tuo Cha 5g