Meng Ku Rong Shi Zhong Guo Meng · Huan Xing

Meng Ku Rong Shi Zhong Guo Meng · Huan Xing
勐库戎氏中国梦·唤醒

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

2014g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Zhong Guo Meng · Huan Xing 2014 Meng Ku Rong Shi Zhong Guo Meng · Huan Xing 2014g
5 pieces in a tong.