Meng Ku Rong Shi You Ji Cha

Meng Ku Rong Shi You Ji Cha
勐库戎氏有机茶

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi You Ji Cha 2012 Meng Ku Rong Shi You Ji Cha 500g
Meng Ku Rong Shi You Ji Cha 2012 Meng Ku Rong Shi You Ji Cha 300g