Meng Ku Rong Shi Teng Tiao Wang

Meng Ku Rong Shi Teng Tiao Wang
勐库戎氏藤条王

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

200g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Teng Tiao Wang 2016 Meng Ku Rong Shi Teng Tiao Wang 200g
1 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi Teng Tiao Wang 2015 Meng Ku Rong Shi Teng Tiao Wang 200g
Meng Ku Rong Shi Teng Tiao Wang 2014 Meng Ku Rong Shi Teng Tiao Wang 200g