Meng Ku Rong Shi Meng Ku Rong Shi Xiao Bing

Meng Ku Rong Shi Meng Ku Rong Shi Xiao Bing
勐库戎氏勐库戎氏小饼

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

145g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Meng Ku Rong Shi Xiao Bing 2005 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Rong Shi Xiao Bing 145g