Meng Ku Rong Shi Meng Ku Lao Shu Qing Bing

Meng Ku Rong Shi Meng Ku Lao Shu Qing Bing
勐库戎氏勐库老树青饼

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Meng Ku Lao Shu Qing Bing 2008 Meng Ku Rong Shi Meng Ku Lao Shu Qing Bing 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian