Meng Ku Rong Shi Liang Jian

Meng Ku Rong Shi Liang Jian
勐库戎氏亮剑

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

2015g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Liang Jian 2015 Meng Ku Rong Shi Liang Jian 2015g
6 pieces in a tong.