Meng Ku Rong Shi Lao Xian

Meng Ku Rong Shi Lao Xian
勐库戎氏老仙

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

660g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Lao Xian 2015 Meng Ku Rong Shi Lao Xian 660g