Meng Ku Rong Shi Lao Shu Cha

Meng Ku Rong Shi Lao Shu Cha
勐库戎氏老树茶

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

400g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Lao Shu Cha 2006 Meng Ku Rong Shi Lao Shu Cha 400g
7 pieces in a tong, 63 pieces in a jian