Meng Ku Rong Shi Gu Hua Xiang

Meng Ku Rong Shi Gu Hua Xiang
勐库戎氏谷花香

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Gu Hua Xiang 2004 Meng Ku Rong Shi Gu Hua Xiang 500g