Meng Ku Rong Shi Da Ye Ying Hao

Meng Ku Rong Shi Da Ye Ying Hao
勐库戎氏大叶英豪

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

600g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Da Ye Ying Hao 2010 Meng Ku Rong Shi Da Ye Ying Hao 600g