Meng Ku Rong Shi Da Ye Qing Bing

Meng Ku Rong Shi Da Ye Qing Bing
勐库戎氏大叶青饼

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Da Ye Qing Bing 2015 Meng Ku Rong Shi Da Ye Qing Bing 500g
Meng Ku Rong Shi Da Ye Qing Bing 2014 Meng Ku Rong Shi Da Ye Qing Bing 500g
7 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi Da Ye Qing Bing 2012 Meng Ku Rong Shi Da Ye Qing Bing 500g