Meng Ku Rong Shi Da Shan

Meng Ku Rong Shi Da Shan
勐库戎氏大山

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

800g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Da Shan 2012 Meng Ku Rong Shi Da Shan 800g