Meng Ku Rong Shi Ben Wei Da Cheng

Meng Ku Rong Shi Ben Wei Da Cheng
勐库戎氏本味大成

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Ben Wei Da Cheng 2016 Meng Ku Rong Shi Ben Wei Da Cheng 500g
Meng Ku Rong Shi Ben Wei Da Cheng 2015 Meng Ku Rong Shi Ben Wei Da Cheng 500g