Meng Hai Zhi Xing

Meng Hai Zhi Xing
勐海之星

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
9 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Meng Hai Zhi Xing 2014 Meng Hai Zhi Xing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Xing 2013 Meng Hai Zhi Xing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Xing 2011 Meng Hai Zhi Xing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Xing 2010 Meng Hai Zhi Xing 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Xing 2009 Meng Hai Zhi Xing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Xing 2007 Meng Hai Zhi Xing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Xing 2006 Meng Hai Zhi Xing 200g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Xing 2006 Meng Hai Zhi Xing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Xing 2005 Meng Hai Zhi Xing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian