Meng Hai Zhi Xing Shu Bing

Meng Hai Zhi Xing Shu Bing
勐海之星熟饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Meng Hai Zhi Xing Shu Bing 2012 Meng Hai Zhi Xing Shu Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian