Mei Hou Gan Kun

Mei Hou Gan Kun
美猴乾坤

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Mei Hou Gan Kun 2016 Mei Hou Gan Kun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian