Mei Hou Gan Kun Da Hou Bing

Mei Hou Gan Kun Da Hou Bing
美猴乾坤大猴饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

800g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Mei Hou Gan Kun Da Hou Bing 2016 Mei Hou Gan Kun Da Hou Bing 800g
4 pieces in a tong.